Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Malden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij willen u wijzen op uw rechten conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@mondzorgmalden.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: 024-3582000. Wij zullen reageren op uw verzoek binnen één maand.

Voor het printen van uw persoonsgegevens zullen wij minimale kosten rekenen.

 

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens