Snurken en slaapapneu – Mondzorg Malden – Malden

Snurken en slaapapneu

Snurken en slaapapneu

Snurken

Een veel voorkomende slaapstoornis is snurken. Het geluid ontstaat doordat de ingeademde lucht het slijmvlies van de keelholte, zoals het zachte gehemelte en de huig in trilling brengt.
Snurken komt ongeveer even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Zwaarlijvigheid, verstopping van neus- en voorhoofdsholte, alcoholconsumptie en roken zijn enkele boosdoeners, maar ook erfelijke eigenschappen kunnen een rol spelen.
Het geluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot en zelfs buren er last van kunnen hebben. Ook de snurker zelf kan wakker worden van het ongemak.

Veelvuldig en luid snurken is vaak een aanwijzing dat er sprake is van apneu.

Apneu (OSAS)

Apneu wordt vaak aangeduid als Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS).

Een apneu is een onderbreking van de luchtstroom van minstens tien seconden met als gevolg een verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed. Bij snurkende mensen met apneu  wordt de keelholte door ontspanning van de tong- en kaakspieren tijdens de slaap zo nauw dat er een afsluiting van de luchtweg ontstaat.

Het is belangrijk om OSAS te behandelen. Wordt er niets aan gedaan, dan kunt u naast vermoeidheid overdag last krijgen van hoofdpijn en van concentratie- en geheugenverlies. Door het gebrek aan zuurstof in de nacht loopt u het risico op meerdere gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten.

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

MRA ‘s zijn tandheelkundige beugels die gebruikt worden om bij patiënten met snurkproblemen en het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) de onderkaak en de daarmee verbonden weke delen naar voren te houden. Hierdoor wordt de vernauwde bovenste luchtweg bij deze patiënten verruimd en treedt tijdens de slaap een verbetering van de luchtpassage op. Onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling met een MRA vooral effectief is bij patiënten met milde of matige OSAS. Een MRA zal alleen worden aangemeten wanneer er een slaaponderzoek heeft plaatsgevonden (polysomnografie).

Er zal volledige vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden indien u OSAS hebt. Indien u alleen snurkt, kunt u de MRA uit een eventueel aanvullende verzekering (deels) vergoed krijgen. Een verslag van de polysomnografie en een verwijsbrief van de medisch specialist dienen altijd bij het eerste consult meegenomen te worden.

Joost de Waard, Msc.
MRA-tandarts