Tarieven orthodontie 2019 – Mondzorg Malden – Malden

Tarieven orthodontie 2019

Tarieven orthodontie 2019

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

 

Belangrijke informatie vooraf

Naarmate de beugelbehandeling vordert, kan het voorkomen dat het maximum vergoedingsbedrag voor orthodontie vanuit uw aanvullende verzekering wordt overschreden. Na deze overschrijding zal er geen vergoeding door uw zorgverzekeraar meer plaatsvinden voor de resterende behandelingen. Controleer uw maximale dekking voor orthodontie bij uw zorgverzekering voor aanvang van het orthodontische behandeltraject en bespreek dit met uw behandelaar

prestatie code Omschrijving Tarief €
F121A Eerste consult 21,78
F122A Vervolgconsult 21,78
F123A Controlebezoek 13,65
F124A Second opinion 103,16
F125A Maken gebitsmodellen * 16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen 60,32
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) 135,20
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 11,27
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 103,16
F131A Vervaardigen van een diagnostische setup * 46,87
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 16,71
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 60,32
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) 16,05
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 16,05
F155A Vervaardiging orthopantomogram 29,34
F156A Beoordeling orthopantomogram 17,20
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 18,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 51,31
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 18,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 51,31
F161A Meerdimensionale kaakfoto 137,55
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * 112,68
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * 117,86
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * 135,91
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * 144,80
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * 342,58
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * 557,27
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * 540,80
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * 422,09
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * 554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 93,86
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 28,53
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 28,53
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 28,53
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 32,60
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 40,75
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 119,82
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren * 117,86
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 25,79
F721A Trekken tand of kies 42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 80,73
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,85
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage * 0,00
F811A Reparatie of vervanging van beugel * 28,32
F812A Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur * 37,33
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak * 37,33
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 37,33
F815A Verwijderen spalk 5,73
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.318,04
NB: Met * aangemerkte tarieven zijn exclusief techniek- en materiaalkosten